Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Handel med tjänster

Publicerad

Tre av fyra svenskar jobbar med någon form av tjänster. I mellan- och höginkomstländer står tjänster för nästan allt nettoskapande av nya jobb. Tjänster står även för mer än hälften av Sveriges intäkter från export mätt i löner, vinster och skatter.

Ladda ner:

Det handlar inte enbart om tjänsteföretag, även traditionell industri är numera stora tjänsteexportörer. Företag som säljer till exempel vindkraftverk eller gruvborrar säljer inte bara avancerad teknik, utan även finansiering, underhåll och utbildning i ett paket. Sverige är världens 19:e största tjänsteexportör. Starka svenska företag inom bl.a. detaljhandel, telekommunikation, byggnads- och säkerhetstjänster är världsledande på sina respektive områden.

Marknadstillträde för tjänster utgör därför ett svenskt offensivt intresse i de flesta sektorer, t ex datatjänster, distribution, miljötjänster och affärstjänster. Handel med tjänster förhandlas i GATS, och i TiSA, samt utgör en viktig del av alla bilaterala och regionala frihandelsavtal. Det finns även möjlighet att införa ensidiga preferenser särskilt för de minst utvecklade länderna genom ett undantag (s.k. waiver - d.v.s. att ett sådant beslut endast gäller de minst utvecklade länderna). Detta innebär att vi kan ge extra förmånligt tillträde till EU-marknaden för tjänsteexportörer från de minst utvecklade länderna.