Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Satsning på brottsförebyggande arbete

Publicerad · Uppdaterad

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra aktörer som kommuner, företag och organisationer. Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet och driver därför en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet.

Ladda ner:

Den 21 mars 2017 lanserade regeringen ett nytt nationellt brottsförebyggande program som en del av satsningen. I faktabladet beskrivs satsningens olika delar och målsättning.