Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Det här är Kulturdepartementet

Publicerad

En presentationsbroschyr om Kulturdepartementets verksamhet. Kulturdepartementet leds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. På departementet arbetar cirka 110 personer.

Ladda ner:

Mer kultur till fler i hela landet och en aktiv demokratipolitik som bidrar till ett Sverige där människor lever, lär och utvecklas. Detta är grunden för den politik som jag kommer att prioritera under den här mandatperioden.

Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för att kulturen ska ha en plats i vårt samhälle utifrån sitt egenvärde. Kultur som inte är fri är meningslös. Alla människor som vill ska få möjlighet att utöva och ta del av kultur. Vår uppgift är att ge kulturskapare bättre möjligheter att försörja sig. Att barn och unga i hela landet får bättre förutsättningar att pröva på kultur i olika former.

Den fria kulturen är beroende av en stabil och kraftfull demokrati. Sverige ska vara ett land där många olika röster får en möjlighet att höras och prövas. Rasism och liknande former av fientlighet ska inte få begränsa någon. Det är därför viktigare än någonsin att försvara mediernas frihet, konstens självständighet och civilsamhällets förutsättningar.

Kultur- och demokratipolitiken är en del av arbetet för ett Sverige som håller ihop.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister