Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Informationsmaterial från Försvarsdepartementet

NORDEFCO Annual report 2015

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sverige har under 2015 varit ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Årsrapporten sammanfattar den verksamhet och konkreta steg som tagits under det svenska ordförandeskapet. Rapporten finns endast på engelska.