Informationsmaterial från Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020: Mål och insatsområden Diarienummer: Artikelnr S2012:002

Publicerad

Broschyr som sammanfattar mål och insatsområden inom skrivelsen (2015/16:86) En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020

Ladda ner: