Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018

Den nationella läkemedelsstrategin är en samverkansplattform för att möjliggöra en jämlik tillgång till läkemedel för hela befolkningen med utgångspunkt i den enskilda människans behov och att säkerställa en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Ladda ner:

Nationella läkemedelsstrategins strategidel sträcker sig i ett såväl kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv över åren 2016–2018, medan handlingsplanen revideras årligen.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär