Informationsmaterial från Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Vision e-hälsa 2025

Publicerad Uppdaterad

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Ladda ner:

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja arbetet att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har nu beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.

 

 

Beslut om överenskommelse

Bilaga till regeringsbeslut om överenskommelse med SKL 2016-03-10