Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Diarienummer: Faktablad Ju16.04

Ett faktablad om den omfattande modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen) som träder i kraft den 1 juli 2016. Reformen förbättrar villkoren för kooperativt företagande. Lagen anpassas till dagens förutsättningar när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Den förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär

Fakta om ekonomiska föreningar och kooperativt företagande

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som till exempel konsumenter, leverantörer eller med egen arbetsinsats.

I Sverige finns det i dag cirka 15 000 ekonomiska föreningar.