Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Frågor och svar om Team Sweden

Publicerad

Frågor och svar om bland annat vad Team Sweden är, vad Team Sweden gör och vilka aktörer som ingår.

Organigram över Team Swedens organisation
Organigram över Team Swedens organisation Foto: Regeringskansliet

Vad är Team Sweden?

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet. Inom ramen för regeringens exportstrategi som lanserades 2015 uttryckte många svenska företag att samordningen av statens stöd vad gäller export- och interna­tionaliseringsfrågor behöver förbättras. Därför har nu ett gemensamt nätverk för allt offentligt arbete för att stödja näringslivets export och internationalisering skapats – Team Sweden.

Vad är syftet med Team Sweden?

Syftet med Team Sweden är att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. Olika offentliga organisa­tioner och myndigheter erbjuder idag liknande stöd, men med delvis olika villkor. Genom Team Sweden skapas ett samordnat och effektivt exportstöd som underlättar för företagare som vill etablera sig utomlands. Fokus för arbetet med Team Sweden är att:

- Utbyta främjarrelaterade erfarenheter
- Identifiera svenska lösningar och system som kan marknadsföras internationellt
- Rekommendera och samordna särskilda insatser
- Föra en löpande dialog med näringslivet

Vilka är Team Sweden aktörerna?

Lista över aktörer

Hur kan jag komma i kontakt med Team Sweden?

Samtliga Team Sweden aktörer kan informera om Team Sweden och lotsa er vidare till den aktör som bäst kan erbjuda efterfrågat exportstöd. Kontaktuppgifter till de 19 aktörer som ingår i Team Sweden finns på deras respektive hemsidor som listas ovan.

Business Sweden, som erbjuder råd om internationalisering och export, är en bra första kontakt med Team Sweden och kan förmedla kontakt till relevanta aktörer. Genom Business Swedens kontaktformulär får ditt företag återkoppling inom 24 timmar.

Små och medelstora företag som behöver hjälp med exportsatsningar kommer till hösten 2016 att kunna kontakta en exportrådgivare vid de sex regionala exportcentra som upprättas i Dalarna, Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland. Tillväxtverket är samordnare, se listan ovan på aktörer för kontaktuppgifter.

På utrikesdepartementet finns Team Sweden sekretariatet, kontaktperson är Joakim Ladeborn.

Vad kan Team Sweden hjälpa mig med?

Genom att samordna de myndigheter, verk och bolag som främjar svensk export i utlandet kan Team Sweden erbjuda ett brett stöd till svenska företag som vill etablera sig på exportmarknaden. Exportstödet består bland annat av rådgivning, finansiering, marknadsföring och det långsiktiga främjandet av Sverigebilden.

Kan Team Sweden bistå med finansiering?

I Team Sweden ingår bland annat Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almi Företagspartner och Business Sweden som erbjuder olika typer av hjälp i finansieringsfrågor. Kontaktuppgifter till dessa finner du ovan i listan över aktörer.

Kan Team Sweden erbjuda kontakt med potentiella kunder utomlands?

Team Sweden-aktören Business Sweden erbjuder flera tjänster för företag i behov av lokalt verksamhetsstöd. Även nätverket Enterprise Europe Network som Tillväxtverket koordinerar erbjuder förmedling av internationella affärskontakter.

Kan jag få hjälp med handelshinder av Team Sweden?

I Team Sweden ingår Kommerskollegium som fungerar som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer. Se länken ovan på aktörer för kontaktinformation till Kommerskollegium.

Hur organiseras Team Sweden?

Team Sweden består av en högnivågrupp med GD/VD från de aktörer som ingår i Team Sweden. Denna grupp träffas ca en gång per kvartal. Dessutom finns det tematiska Team Sweden grupper i Sverige. De grupper som finns just nu täcker investeringar, energi, hållbara städer/miljöteknik, kulturella och kreativa näringar och life science samt utvalda marknader: Brasilien, Indien och Kina. För att fler internationella möten och evenemang ska förläggas i Sverige finns även gruppen Team Sweden möten och evenemang.

Arbetet med Team Sweden är också påtagligt under delegationsresor där regeringen deltar tillsammans med relevanta svenska myndigheter och företag. Inom ramen för exportstrategin arbetar svenska utlandsmyndigheter (ambassader och generalkonsulat) runt om i världen med att skapa lokala Team Sweden-kretsar tillsammans med svenska främjandeorganisationer och handelskamrar. För att få reda på om Team Sweden finns i ett specifikt land, vänligen kontakta berörd ambassad.

Finns Team Sweden på sociala medier?

Ja, följ gärna @TeamSwedenSE på Twitter.

Kontakt

Liselott Andersson
Enheten främjande och hållbarhet
Telefon 405 10 00
e-post till Liselott Andersson

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.