Infoblad: Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Ett informationsblad om den nationella strategin för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som utgör grunden för regeringens arbete med att stärka hbtq-personers rättigheter.

Ladda ner:

Sedan strategin presenterades har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts. Informationsbladet beskriver även aktuella frågor och övriga insatser inom området.