Nyheter för fler lärare Diarienummer: U2016/03765/KOM

Fler vägar till och tillbaka till läraryrket.

Ladda ner:

Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare och förskollärare. Därför är en av regeringens viktigaste prioriteringar att utveckla läraryrket så att fler lärare vill bli lärare och ges möjlighet att stanna och utvecklas i läraryrket. Regeringen genomför en rad insatser på både kort och lång sikt för att öka lärar- och förskolläraryrkenas status och attraktionskraft och för att vända skolans fallande kunskapsresultat så att alla elever får med sig de kunskaper de behöver för livet. Insatserna innefattar bland annat höjda lärarlöner, förbättrade arbetsvillkor i skolan genom minskad administration och mer personal som avlastar lärare och ett gemensamt ansvarstagande för att vända utvecklingen genom Nationell samling för läraryrket.