Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Nystart för Nollvisionen - ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige Diarienummer: N2016/05494/TS

Publicerad

Inriktningsdokument för intensifierat arbete med trafiksäkerhet i Sverige.

Ladda ner:

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.

Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Ökad trafiksäkerhet - inom alla trafikslag

Sverige är välkänt i världen för sitt arbete med nollvisionen och det framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet i stort. Svenska lösningar inom trafiksäkerhet är också en betydande exportvara. Det vill regeringen ta tillvara på och utöka. Genom nysatsning på trafiksäkerhet intensifieras arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Ett ökat samarbete där innovationer och smarta lösningar ger goda effekter på trafiksäkerhet, miljö och trängsel är framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Därtill kommer regeringen att fokusera på goda sociala villkor inom transportnäringen och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.