Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar Diarienummer: U2016/03762/DL

Publicerad

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2017, vilken är ett resultat av förhandlingar med Vänsterpartiet, att avsätta särskilda medel för forskning kopplade till ett antal prioriterade samhällsutmaningar:

Ladda ner:

  • hälsa och livsvetenskap,
  • klimatutmaningen,
  • digitalisering,
  • hållbart samhällsbyggande