Informationsmaterial från Finansdepartementet

Strategi för hållbar konsumtion

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 presenterar regeringen en strategi för hållbar konsumtion.

Ladda ner:

Strategin omfattar bland annat insatser för ökad kunskap, ekonomiska styrmedel som gör det billigare att reparera varor, satsningar på hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och insatser för att förbättra informationen om företags och fonders hållbarhetsarbete. I strategin omnämns även åtgärder som görs inom sektorsspecifika områden. Det gäller transport, livsmedel och boende som är de sektorer som står för den största andelen av utsläppen från vår privata konsumtion.