Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen, Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, prop 2016/17:21, inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för 2018–2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan. Det innebär att regeringen gör en kraftfull satsning på drift och underhåll, men också att nyinvesteringar blir möjliga.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.