Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Regeringens strategi för romsk inkludering

Publicerad

Faktablad om regeringens strategi för romsk inkludering. I februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012 till 2032. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Regeringen planerar att avsätta cirka 58 miljoner kronor under 2016–2019 för åtgärder för romer utöver de ordinarie medel som finns för de nationella minoriteterna.

Ladda ner: