Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Uppförandekod rörande olovlig hantering av upphovsrättsskyddat material

Publicerad

Den 24 oktober 2016 antog ett antal branschorganisationer inom upphovsrätt en särskild uppförandekod rörande olovlig hantering av upphovsrättsskyddat material. Uppförandekoden är ett resultat av de rundabordssamtal som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde i november 2015.

Ladda ner:

Syftet med rundabordssamtalen har varit att samla branschens olika aktörer och åstadkomma en samsyn både gällande problemet och vilka insatser som krävs.

Parterna vill:

1. Bidra till att göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag

2. Understryka att upphovsrätten är en viktig grundsten för tillväxt, innovation och en sund och hållbar kultur- och mediemarknad

3. Samarbeta för att begränsa ekonomisk brottslighet, som baseras på upphovsrättsintrång

4. Samarbeta för att främja innovation, investeringar och utvecklingen av lagliga alternativ