Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Handlingsplan för bild och form

Publicerad

Bild och form är ett område med många utövare och stor publik. Ett starkt bild- och formområde utgör en betydande del av ett levande och dynamiskt kulturliv i hela landet. Det är dock svårt för många professionella bild- och formkonstnärer att försörja sig på sin konst.

Regeringen presenterar därför en handlingsplan i nio punkter som ska stärka bild- och formområdet, med särskilt fokus på konstnärernas villkor.

Ladda ner: