Informationsmaterial från Socialdepartementet

Stärkta rättigheter för äldre kvinnor och män utvecklar samhällsbygget, Nationell uppföljning av den regionala implementeringen av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) i Sverige Diarienummer: Dir. S2016/07336/FST

Publicerad

I rapporten framgår de åtgärder som har genomförts i Sverige under perioden 2012 – 2016 för att stärka äldre kvinnors och mäns rättigheter.

Ladda ner:

Den 31 oktober 2016 skickade regeringen den svenska rapporten Nationell uppföljning av den regionala implementeringen av Madrid International Plan of Action (MIPAAA) i Sverige till FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

I rapporten till UNECE finns fakta och underlag nu samlat som regeringen och andra kan använda i arbetet med att utveckla äldrepolitiken och planera för att möta äldre kvinnor och mäns behov nu och i framtiden.