Arbetet med regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032

År 2012 beslutades en strategi för romsk inkludering för åren 2012–2032. Målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. I den här skriften finns information om vad regeringens strategi för romsk inkludering är och om det arbete som nu genomförs.

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär