Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem

Publicerad

Flyget har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft och spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och näringslivets behov av långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes. Flyget är en del av transportsystemet vilket innebär att flyget måste utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Ladda ner: