Kortversion: En livsmedelsstrategi för Sverige Diarienummer: N2017/00647/KOM

Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär