Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Försvarsdepartementet, Statsrådsberedningen

Nationell säkerhetsstrategi

Publicerad

Bild på framsidan av säkerhetsstrategin

Säkerhetsstrategin utgår från målen för vår säkerhet, tar ut riktningen och sätter ramarna för det arbete som krävs för att värna vår säkerhet och för att lägga de gemensamma resurserna där de gör bäst nytta.

Ladda ner: