Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Nu lanseras en nystart för nollvisionen – för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag

Publicerad

Svenskt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Det är dock en lång väg kvar till att nollvisionen nås och minskningen av antalet omkomna i trafiken har de senaste åren avstannat något. Nu behövs en nystart.

Ladda ner: