Informationsmaterial från Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Publicerad

Planen för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet är ett ramverk och är upprättad för att beskriva det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor. Åtgärder inom tillgänglighetsarbetet framgår av bilaga till denna plan.

Ladda ner: