Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Propositionsförteckningen våren 2017

Publicerad

Propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2017 under återstoden av riksmötet.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2017. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.