Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

A comprehensive approach to combat racism and hate crime

Publicerad

National plan to combat racism, similar forms of hostility and hate crime

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, på engelska

Ladda ner:

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med denna plan ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället.

Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.

Det övergripande målet för denna plan är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär