Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Diarienummer: N2017/00647/KOM

Publicerad Uppdaterad

Handlingsplanen omfattar konkreta insatser för att uppnå strategins målsättningar i form av åtgärder och uppdrag.

Ladda ner: