Kortversion Kulturarvspolitik

Med propositionen Kulturarvspolitik tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Denna broschyr är en kortversion av prop. 2016/17:116.

Ladda ner:

I propositionen presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag lämnas. Som bakgrund beskrivs kulturarvsområdets framväxt och de samhällsförändringar som gjort att kulturarvsfrågorna i dag är viktigare än någonsin tidigare.