Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Faktablad: Regeringen presenterar ett första åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/00647/KOM

Publicerad Uppdaterad

Den 9 februari beslutar regeringen om ett första paket med nio åtgärder för att stärka den svenska livsmedelskedjan i linje med målen i den nationella livsmedelsstrategin. Det första paketet innehåller uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket om bland annat utveckling av svensk fiskodling, digitalisering av djurskyddskontrollen och uppdrag för att minska matsvinnet.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.