Faktablad: Regeringen presenterar ett första åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin Diarienummer: N2017/00647/KOM

Den 9 februari beslutar regeringen om ett första paket med nio åtgärder för att stärka den svenska livsmedelskedjan i linje med målen i den nationella livsmedelsstrategin. Det första paketet innehåller uppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket om bland annat utveckling av svensk fiskodling, digitalisering av djurskyddskontrollen och uppdrag för att minska matsvinnet.

Ladda ner: