Åtgärdspaket 2 för livsmedelsstrategin är på plats Diarienummer: N2017/00647/KOM

Den 23 mars beslutade regeringen om det andra åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Paketet omfattar totalt 13 åtgärder på 115,7 miljoner kronor. Det handlar bland annat om satsningar för att främja svensk livsmedelsexport, satsningar på växtförädling och växtskydd samt på vattenbruk.

Ladda ner: