Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Kort om åtgärdsplanering - nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan

Publicerad

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. Den ekonomiska ramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 622,5 miljarder kronor under perioden, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan. Trafikverket ska senast den 31 augusti 2017 föreslå hur dessa medel bör fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Ladda ner: