Informationsmaterial från Socialdepartementet

Handlingsplan 2017 inom Nationella läkemedelsstrategin

Publicerad · Uppdaterad

Den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2017 innehåller tre målområden och 19 aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedels-användningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Ladda ner: