Informationsmaterial från Socialdepartementet

Handlingsplan 2017 inom Nationella läkemedelsstrategin

Publicerad Uppdaterad

Den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2017 innehåller tre målområden och 19 aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att hantera flera av de utmaningar som finns på läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedels-användningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Ladda ner: