Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder

Publicerad

Regeringens bostadspolitiska paket kompletterar investeringsstöd och stimulanser riktade mot kommuner och ska öka bostadsbyggandet i hela Sverige. Bostadsbristen finns i alla delar av landet i såväl stora som små kommuner.

Ladda ner: