Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder

Regeringens bostadspolitiska paket kompletterar investeringsstöd och stimulanser riktade mot kommuner och ska öka bostadsbyggandet i hela Sverige. Bostadsbristen finns i alla delar av landet i såväl stora som små kommuner.

Ladda ner: