Towards an outstanding knowledge nation with equal education and world-class research Diarienummer: Artikelnummer: U16.005

I den här broschyren beskrivs det svenska utbildningsväsendet och dess finansiering, från förskola till högskoleutbildning. Den beskriver också en del av den offentligt finansierade forskningen i Sverige. Broschyren är på engelska.

Ladda ner:

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär