Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Andra lägesrapporten Life science

Publicerad

Flera av de samhällsutmaningar som världen står inför har koppling till hälsa, t ex. åldrande befolkningar, livsstilsrelaterade sjukdomar och risk för pandemier. Detta ställer ökade krav på utveckling av nya effektiva läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik och på effektiv användning av digital teknik.

Ladda ner:

Vilka utmaningar ska programmet möta?

Sverige har många styrkeområden inom life science men konkurrensen från omvärlden är hård. Sverige har en unik position genom en hög kunskapsnivå och stark forskning. Ett annat viktigt styrkeområde är våra unika register och databaser och en hälso- och sjukvård som omfattar hela befolkningen. Företag inom life science-industrin gör stora investeringar inom FoU och utgör en av Sveriges stora exportbranscher inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Men för att öka konkurrenskraften, främja investeringar, öka exporten och bidra till fler högkvalificerade arbetstillfällen och samtidigt möta hälsoutmaningarna, har regeringen konstaterat att Sverige behöver stärka sin position inom life science. Målet är att utvecklas till ett världsledande land inom life science. Med dialog och gemensamma prioriteringar samt samarbete över discipliner och sektorsgränser finns möjlighet att finna innovativa lösningar på frågor som inte sällan är av systemkaraktär. Genomgående fokus för samverkansprogrammets prioriterade områden är därför stärkt sektorsövergripande och konkret samverkan.

Nästa steg

Nästa möte för denna grupp hölls den 20 april. Arbetsgrupperna är kopplade till flera av de prioriterade områdena och dessa arbetar med att såväl identifiera insatser inom samverkansområdena ovan som att själva delta insatser.

Genvägar