Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Andra lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material

Publicerad

Den 8 mars genomfördes det andra mötet med samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material. Vid mötet diskuterades prioriterade samverkansinsatser,
förslag på åtgärder och hur dessa kan omsättas i praktiken. För att stå sig i konkurrensen måste Sverige fullt ut ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av industrin medför. Vi måste också få ut mer nytta av vårt världsledande kunnande kring nya material. Samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material knyter nära an till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Ladda ner:

Nästa steg

Sex arbetsgrupper har bildats utifrån prioriterade insatsområden. Grupperna fortsätter arbetet med att förverkliga samverkan för innovativa lösningar inom ramen för respektive samverkansområde.
Samverkan med övriga samverkansprogram kommer att utvecklas inom insatsområden som identifierats som övergripande, t. ex Digital säkerhet
och tillförlitlighet och Nya material och materialutveckling. Nästa möte för samverkansgruppen planeras till september 2017.

Genvägar