Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi

Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi träffades för ett första möte den 3 oktober 2016. Då inleddes arbetet med att identifiera och prioritera samverkansinsatser.

Ladda ner: