Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter

Samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter träffades för ett första möte den 6 oktober 2016 för att inleda arbetet med att identifiera och prioritera samverkansinsatser.

Ladda ner: