Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Smarta städer

Publicerad

Samverkansgruppen för smarta städer träffades för ett första möte den 14 oktober 2016 för att inleda arbetet med att identifiera och prioritera samverkansinsatser.

Ladda ner: