Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Smarta städer

Samverkansgruppen för smarta städer träffades för ett första möte den 14 oktober 2016 för att inleda arbetet med att identifiera och prioritera samverkansinsatser.

Ladda ner: