Första lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material

Den 5 oktober 2016 träffades samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material för att inventera behov och prioritera samverkansinsatser.

Ladda ner: