Informationsmaterial med anledning av Skolkommissionens slutbetänkande Diarienummer: U2017/01951/KOM

Presentationsmaterial i samband med pressträff vid presentation av Skolkommissionens slutbetänkande.

Ladda ner: