Detta är Arbetsmarknadsdepartementet Diarienummer: A15.03

Presentationsbroschyr om Arbetsmarknadsdepartementet, utgiven maj 2017.

Ladda ner:

Politik för bättre matchning, höjd kompetens och förstärkta arbetsvillkor

Alla i Sverige som kan jobba ska jobba. Därför måste fler möjligheter till arbete skapas. Trots att fler jobb än någonsin väntar på att bli tillsatta är cirka 350 000 människor arbetslösa. När lediga jobb inte blir tillsatta innebär det att företag tvingas säga nej till uppdrag. När rätt kompetens saknas fastnar fler i långvarig arbetslöshet.

Målet med regeringens politik är att förbättra matchningen på
arbetsmarknaden och stärka människors yrkeskunnande med det arbetsmarknaden kräver. Genom förbättrade möjligheter till utbildning under arbetslöshetsperioden rustar vi människor för dagens och morgondagens arbeten.

Arbetsmarknadspolitiken spelar stor roll för alla de närmare fem miljoner människor i Sverige som har ett jobb. För att arbetslöshet inte ska innebära en ekonomisk katastrof för den enskilde och för att rörligheten på arbetsmarknaden ska fungera bättre har regeringen höjt taket i arbetslöshetsförsäkringen.

För att stärka arbetstagarnas villkor och förbättra arbetsmiljön bedriver regeringen ett omfattande arbete såväl i Sverige som inom EU. Regeringen prioriterar arbetsmiljöarbetet genom att satsa på forskning om arbetsvillkor och hälsa i arbetslivet och genom att inkludera arbetsmarknadens parter i arbetsmiljöarbetet.

De senaste åren har Sverige tagit ett mycket stort ansvar för att ta emot flyktingar som flyr till Europa från terror och krig. Under 2015 tog vi emot fler flyktingar per capita än vad något annat OECD-land någonsin har gjort. Det har inneburit och innebär fortsatt en mycket stor utmaning för Sverige och svensk arbetsmarknad. Men gör vi rätt nu har vårt land mycket att vinna. Vi behöver fler i arbetsför ålder både på kort och på lång sikt. Därför ligger regeringens fokus på konkreta åtgärder som förbättrar nyanlända kvinnors och mäns möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället och därmed bidra till Sveriges utveckling.

Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär