Innehållet publicerades under perioden

-

Faktablad till Ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

Regeringen presenterar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.

Ladda ner: