Hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö - mötesreferat Diarienummer: U2017/00950/F

Den 26 april anordnade Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementeten hearing om ESS på Rosenbad konferenscenter. På mötet närvarade ca 80 deltagare från akademi, näringsliv, myndigheter, institut och branschorganisationer – närmare 50 olika organisationer var representerade. Syftet med mötet var att inhämta synpunkter från en bred krets av aktörer i arbetet med att bygga upp miljön kring ESS och hur hela Sverige kan få del i denna satsning. Deltagarna kunde även skicka in skriftliga inspel inför mötet, som webbsändes från regeringen.se. Som underlag för hearingen fanns också Vetenskapsrådets underlag och förslag till nationell strategi för ESS.

Ladda ner: