Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Inspel till hearing om ESS - 26 april 2017 Diarienummer: U2017/00950/F

Publicerad

Inför hearingen om den europeiska spallationskällan ESS som nu byggs i Lund, ombads de inbjudna organisationerna att inkomma med synpunkter, planer eller idéer gällande frågorna som ska diskuteras på hearingen. I detta dokument har vi samlat dessa inspel.

Ladda ner: