Nya mått på välstånd

Ladda ner:

I 2017 års ekonomiska vårproposition presenterade regeringen ett ramverk med femton mått på välstånd som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet. Indikatorerna är tänkta att komplettera BNP och ska vara ett verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet.
Arbetet med att ta fram indikatorerna har bland annat tagit avstamp i Utredningen om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Dessutom har Statistiska centralbyrån (SCB) haft i uppdrag att ta fram förslag på indikatorer för att belysa ekonomins långsiktiga hållbarhet och människors livskvalitet.