Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande av hinder för innovation Diarienummer: U2017/01013/F

Regeringskansliet beslutar att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att se över och föreslå hur hantering av forskningsresultat kan förbättras för att undanröja hinder för innovation. En beskrivning av behovet av en översyn och närmare om uppdraget finns i bilagan.

Ladda ner: