Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Åtgärdspaket 3: Stärkt forskning och innovationskraft i livsmedelskedjan Diarienummer: N2017/00647/KOM

Publicerad

Den 1 juni 2017 beslutade regeringen om ett tredje åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn.

Ladda ner: