Informationsmaterial från Justitiedepartementet

En nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Diarienummer: Faktablad Ju17.01

Publicerad

Regeringen presenterar en nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället.

Den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet beskrivs kortfattat i detta faktablad.

Ladda ner: